Senaste nytt

Stödgala 2013 för folket i kurdiska områden i Syrien!

Efter 2,5 år av extrem våldsam konflikt är den humanitära situationen i Syrien katastrofal och förvärras för varje dag. Behovet av hjälp till befolkningen växer ständigt. De värst drabbade är kvinnor och barn. Det är uppenbart att kriget slår hårdare mot människor som redan är utsatta, stöd och bistånd når inte fram. Det handlar om olika etniska och religiösa minoriteter såsom kurder, kristna och yezidier som kommit i kläm mellan regimen, beväpnade grupper och extrema religiösa grupper.

Vi kan inte blunda för krisen, den kommer inte att försvinna. Vi är många som känner att vi vill och måste göra något och med detta som bakgrund är vi ett antal personer som gått ihop och ideellt anordnar en stödgala med fokus på barnen och kvinnorna i de kurdiska områdena i Syrien.

Syftet med stödgalan är att uppmärksamma svenska folket på den humanitära katastrof som just nu pågår i de mest utsatta områdena. Vi kommer även att samla in pengar (biljettintäkter och privata gåvor) som kommer att skickas direkt till behövande i området. Galan är helt och hållet partipolitiskt och religiöst obunden.

Arrangörer:
WomenAid
Syrian Centre for Communication and Cooperation in the Kurdish Regions (SCCCK)

För frågor kontakta WomenAids ordförande Bayan Nasih, info@womenaid.se.

 

WomenAid behöver ditt stöd!

WomenAid är en ideell organisation som grundades 2002. Sedan dess har WomenAid engagerat sig i olika aktiviteter och bland annat arrangerat diskussionstillfällen om kvinnors villkor i Sverige och i världen. WomenAid varken sökt eller erhållit någon form av bidrag från svenska staten utan har istället varit beroende av medlemmarnas stöd och andra privata donationer.

Under 2009 har WomenAid lyft debatten om kvinnlig könsstympning samt med rådgivning och stödsamtal hjälpt tiotals unga kvinnor med utländsk bakgrund vilka har utsatts för våld av närstående familjemedlemmar.

WomenAid behöver ditt stöd för att kunna fortsätta arbeta för ett mer jämlikt samhälle och ett värdigare liv för våldsutsatta kvinnor.

Alla som vill kan bli medlem i WomenAid mot en medlemsavgift på 100 kronor per år. Som medlem erhåller du information om WomenAids aktiviteter samt en röst på årsmötet. Medlemsavgiften betalas in på:

Plusgiro: 46 08 26-1

Bankgiro: 264-2106

WomenAid garanterar att era bidrag enbart kommer att användas i enlighet med WomenAids syfte och ändamål.

Skicka även ett mail till info@womenaid.se för att registrera ditt medlemsskap.

Med vänliga hälsningar
WomenAids styrelse