Fadimes minnesceremoni

Den 20 januari 2004 anordnade WomenAid en ceremoni till minnet av Fadime Sahindal på ABF-huset i Stockholm. Bland annat delades ett pris ut till en person som under 2003 arbetat med utsatta kvinnor och som allmänheten ansett vara värd att uppmärksammas. Priset var en staty av konstnären Jill Höjeberg och pristagaren var Liz Nordell, Melissas Minnesfond. Motiveringen löd:

"Syftet med "WomenAid's pris för hedervärd insats" är att synliggöra och uppmärksamma personer som gör ett bra arbete för att förbättra tillvaron för utsatta kvinnor.

År 2004 har WomenAid den stora äran att tilldela Liz Nordell detta pris för hennes otroliga arbete med att skaffa bostäder och möbler till utsatta kvinnor som lever i skyddat boende. Liz har fört en aktiv dialog med olika bostadsföreningar och privatpersoner för att få dem att bidra med bostäder och möbler till olika kvinnojourer het på eget initiativ och egen tid."

Kort om Liz: Liz är initiativtagaren bakom organisationen Melissas Minnesfond, en insamlingsstiftelse till minne av hennes dotter Melissa Nordell.

Kort om priset: Priset som delades ut var en staty gjord av konstnären Jill Höjeberg. Jill tilldelades 2003 ett stipendium från Fadimes Minnesfond för hennes kamp för att förbättra tillvaron för utsatta flickor. En bild av statyn återfinns i marginalen till höger.

Vid sidan av detta framfördes musikstycken och hölls tal samt delades ut donationer.

Vid ceremonin delade WomenAid ut donationer till organisationer vilka under 2003 ansökt om bidrag:

Fryshuset, Elektra
Pengarna Elektra får kommer att gå till de utlägg volentärerna gör tillsammans med sina tjejer. Detta ger volentärerna något större utrymme göra saker som kräver inträde eller biljett. Dessutom kan de köpa in pyssel och fika till tjejträffarna samt göra aktiviteter tillsammans med gruppen.

Kvinnors Nätverk
Pengarna Kvinnors Nätverk får kommer att användas till att bygga upp en DJ-skola för flickor med icke-svensk bakgrund.

Kvinnors Råd
Pengarna Kvinnors Råd får kommer att användas till föreläsare i Lundellska skolan för omvårdnadsprogrammet. Cirka 98% av eleverna i omvårdnadsprogrammet är flickor.

Unga Kvinnors Värn
Pengarna Unga Kvinnors Värn får kommer att användas till att bekosta en samtalsledare för en tjejgrupp som utgår från de boendes egna önskemål. Syftet är att stärka självförtroendet genom reflektion och dialog kring hur det är att vara kvinna idag.

Konferencier
Samanta Courd

Artister
Katarina Palm & Stefan Jämtbäck
Belle

Talare
Mona Sahlin
Leila Qaraee
Maud Olofsson
Ireen von Wachenfeldt
Silva Hassan

Pristagare
Liz Nordell, Melissas Minnesfond

Mottagare av donation
Unga Kvinnor Värn
Fryshuset, Elektra
Kvinnors Råd
Kvinnors Nätverk

Vi vill tacka alla som på något sätt ställt upp och ideellt hjälpt oss att genomföra denna minnesceremoni. Utan er skulle detta inte gå att genomföra!