Historia

1845: Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs.

1858: Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.

1864: Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

1901: Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.

1921: Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen.

1922: De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.

1935: Lika folkpension för kvinnor och män införs.

1947: Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidraget införs.

1955: Lagstadgad betald ledighet i tre månader för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd.

1971: Särbeskattningen, det vill säga individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter sambeskattningen för äkta makar.

1974: Föräldraförsäkringen införs som ger föräldrarna rätt att dela ledigheten vid barns födelse.

1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.

1992: Ny jämställdhetslag.

1995: En månad i föräldraförsäkringen reserveras för ena föräldern, den så kallade pappamånaden.

1999: Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

2002: Ytterligare en pappamånad införs i föräldraförsäkringen.

(Källa SCB) och (TT)

Statistik

Antalet hjälpförfrågningar till ROKS (totalt i Sverige):

2002: 15 312 (varav 4846 från kvinnan själv)
2001: 12 151 (varav 6374 från kvinnan själv)
2000: 25 514 (varav 15 884 från kvinnan själv)
(Källa: ROKS)

Typer av genomförda stödåtgärder för de drabbade kvinnorna (de två vanligast åtgärderna):

2002: Stödsamtal via telefon och vid besök på jouren
2001: Stödsamtal via telefon och vid besök på jouren
2000: Stödsamtal via telefon och vid besök myndighet
(Källa: ROKS)

År 2001 polisanmäldes 20481 fall av våld mot kvinnor.
(Källa: Brå)

Under år 2000 tvingades 633 kvinnor med utländsk bakgrund tvingades att gömma sig på kvinnojourer.
(Källa: ROKS)

Mellan 1990 0ch 1999 har 164 män dödat en närstående kvinna. Av dessa män var 104 födda i Sverige. Av de 164 kvinnorna hade 49 utländskt ursprung.
(Källa: Brå)

Nästan 14% av svenska män har någon gång betalat för att få vara sexuellt tillsammans med någon. Motsvarande siffra för kvinnorna är 0%.
Betalning för sexuellt umgänge är vanligast bland män i övre medelåldern, 45-59 år.
Flest aktuella prostitutionskontakter hade männen i den yngre medelåldern, 25-34 år.
(Källa: RFSU)

2001 anmäldes 2078 våldtäkter varav 576 utomhus. Det är framförallt våldtäkter inomhus som har ökat under perioden medan våldtäkter utomhus ligger på en jämn nivå.

Antalet anmälningar om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ökade med 33 procent under år 2001, till cirka 1 600 fall.
(Källa: Brå)

De senaste åren har cirka 1 500 våldtäkter polisanmälts årligen i Sverige. Mellan 30 och 60 av dem kan betecknas som gruppvåldtäkter, och det finns en skäligen misstänkt gärningsman. Siffrorna är dock en underskattning, eftersom inte alla anmälda gruppvåldtäkter kunnat identifieras. (Gruppvåldtäkter med okänd gärningsman ingår inte i studien, vilket dock inte påverkar beskrivningen av utvecklingen.)
(Källa: Brå:s tidskrift Apropå 2/2002)

Det totala antalet anmälningar om sexualbrott barn och vuxna var 8734 stycken år 2000.
(Källa: Brå)

År 2000 polisanmäldes 2761 fall av våldtäkt, grov våldtäkt, försök till våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande mot barn under 15 år. En anmälan kan röra flera brott.
(Källa: Brå)

En undersökning från 1989 av Peter Martens vid BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar att mellan 20 och 40% av alla flickor under 15 år utsatts för sexuella övergrepp, inom eller utanför familjen

Könsstympning av flickor är förbjuden i Sverige. Man räknar med att cirka 130 miljoner flickor och kvinnor i Afrika är könsstympade och att ytterligare 2 miljoner flickor varje år utsätts för ingreppet. I Sverige utgör somalierna den största grupp som har könsstympning som tradition.
(Källa: WHO 1997)

År 2002 anmäldes 21 420 fall av misshandel mot kvinnor visar preliminära siffror. Av dessa fall var kvinnan bekant med gärningsmannen i 16 241 av fallen. Majoriteten av dessa brott skedde inomhus.
(Källa: Brå)