Är situationen akut? Ring 112!

Om du omedelbart behöver komma i kontakt med någon råder vi dig att omgående ringa polisen på telefonnummer 112.

 

Statliga hjälpinsatser i Stockholm

För dig som bor i Stockholm rekommenderar vi följande statliga hjälpinsatser.

Polisen i Stockholms län

Polisen i Stockholms län kan även nås på telefonnummer 114 14.

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld.
Du ringer gratis på telefonnummer 020-50 50 50. Ditt samtal syns inte på några telefonräkningar.
Se även www.kvinnofridslinjen.se.

Socialjouren

I Stockholm finns en socialjour dit du kan vända dig för att få råd och stöd under icke kontorstid (kväller och helger).
Du kan även få hjälp med akut skyddat boende, kontakt med sjukhus, polis eller annat som du behöver hjälp med.
De finns på Brännkyrkagatan 123 i Stockholm (se karta).
Tfn: 08-508 40 000

Stockholm stads kriscentrum för kvinnor

Här kan du och dina barn få skydd, stöd och fristad samt professionell hjälp om du utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
Tfn: 08-42 999 40 (dygnet runt)

Våldtäkt

Akutmottagningen på Södersjukhuset för våldtagna kvinnor nås på telefonnummer 08-616 46 70.

Hedersrelaterat våld

Ta kontakt med Stöd och Rådgivningscenter i Stockholm för flickor/unga kvinnor.
Tfn: 08-508 44 558