Om WomenAid

WomenAid är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar med kvinnor, både nationellt och internationellt, vilka är utsatta för alla former av förtryck, med fokus på misshandel, prostitution och våldtäkt. Föreningen ska arbeta med att väcka debatt och synliggöra förtrycket av kvinnor i samhället för att på så sätt påverka makthavare och andra till att skapa en bättre tillvaro för dessa kvinnor. Föreningen kan även initiera och/eller medverka i olika former av projektinsatser som riktar sig till föreningens målgrupper. Man ska dessutom arbeta med att samla in pengar som därefter ska skänkas till organisationer som arbetar med konkreta insatser bland dessa målgrupper.

WomenAid grundades år 2003 av Tara Twana och Malin Misaghi och har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen

WomenAids stadgar

WomenAids stadgar går att läsa i sin helhet här.